Vše nejlepší svým štěňátkům - Vrh B i Vrh A

25.10.2018 07:52

Dnes mají všichni moji kluci z vrhu B přesně 8. měsíců a já jím přeji, aby se měli v životě tak dobře jako doposud a všem majitelům moc děkuji za zprávy z období, kdy si kluci zvykali na nové domovy a zároveň potřebují také jistou pevnou ruku a důslednost, aby z nich nevyrostli nevychovaní jezevčíci:-)

FOTO - vzpomínka na společné hrátky těsně než jste se mi rozutekli:-)

EN

Today, all my boys in litter B are exactly 8 months old and I wish them to live as well as they are so far and thank all them owners for the news of the time when boys got used to new homes and they also need a firm hand and the consistency that they do not grow up to be bad Dachshunds :-)

PHOTOS - a memory of playing together just before you got away :-)

DE

Heute sind alle meine Jungen in Wurf B genau 8 Monate alt und ich wünsche ihnen, dass sie so gut wie bisher leben und allen Besitzern für die Nachricht von der Zeit danken, in der Jungen sich an neue Häuser gewöhnt haben und sie auch eine feste Hand brauchen und die Konsistenz, dass sie nicht von Dackel durchlöchert werden :-)

FOTOS - eine Erinnerung an das Zusammenspielen kurz bevor du weg bist :-)

Today, all my boys in litter B are exactly 8 months old and I wish them to live as well as they are so far and thank all the owners for the news of the time when boys got used to new homes and they also need a firm hand and the consistency that they do not grow up to be riddled by Dachshunds :-)
 
PHOTOS - a memory of playing together just before you got away :-)

Zároveň ovšem přeji všen nejlepší svým třem špagetkám, kteří se mi narodili jako první štěňátka naší chovatelské stanice, kteří přesně za 2 dny oslaví své 2. narozeniny. Vím, že se mají moc dobře a jsou právoplatnými členy svých lidských smeček. Jediná holka, která se nám zatím v CHS narodila = Aranel Bekannie, již započala svou loveckou kariéru u kamarádky Gudrun v Německu a brzy se doufám stane chovnou fenku a zasáhne tak do chovu jezevčíků v Německu.

EN

At the same time I wish all the best to my three spaghetti, who were born to me as the first puppies of our kennel, who will celebrate their 2nd birthday exactly in 2 days. I know they are very well and are the rightful members of their human packs. The only girl born to us in CBS = Aranel Bekannie has already started her hunting career with our friend Gudrun in Germany and soon hopes to become a breeding female to hit the dachshund breeding in Germany.

DE

Gleichzeitig wünsche ich meinen drei Spaghetti alles Gute, die mir als erste Welpen unseres Zwingers geboren wurden, die genau in 2 Tagen ihren 2. Geburtstag feiern werden. Ich weiß, dass sie sehr gut sind und die rechtmäßigen Mitglieder ihrer menschlichen Rudel sind. Das einzige Mädchen, das uns in CBS geboren wurde = Aranel Bekannie hat ihre Jagdkarriere bei unserer Freundin Gudrun in Deutschland begonnen und hofft bald, eine Zuchthündin zu werden, die die Dackelzucht in Deutschland trifft.

Aranel

(doplním)

Attanóno

Alcohtar