Štěňata/Puppies/Welpen

Máme nakrytu naší mladší holčičku Annie (na svátky vánoční) :-) potvrzení březosti ke konci ledna - štěňátka by se pak měla narodit ke konci února 2018

Ženich byl vybrán v zemí původu jezevčíka a  je jím černopálený lovecky využívaný pes Henry vom Theeltal - více informací o jeho rodokmenu ráda poskytnu po telefonu či mailem...
 

We mated our younger "girls" Annie (in Christmas time) :-) confirmation of pregnancy to the end of January - puppies should be born so in the end of  February 2018

The groom was chosen in the country of teckel origin and is a black-haired, hunter used Henry vom Theeltal - more information about his pedigree I like to provide by phone or mail ..
 

Wir haben unser jüngeres Mädchen gedeckt (in der Weinachtzeit) :-) Bestätigung der Schwangerschaft bis zum Ende Januar - Welpen sollten so Ende Februar 2018 geboren werden

Der Deckrüden wurde im Herkunftsland der Dackel rasse gewählt, im Jagdgebrauch schwarz-rot Rüden, Henry vom Theeltal - weitere Informationen zu seinem Stammbaum erhalte ich gerne per Telefon oder E-mail...