Štěňata/Puppies/Welpen

Další krytí plánujeme na přelomu roku 2017/2018 - štěňátka by se tak měla narodit brzké jaro 2018

Otec vrhu je již vybrán - případní zájemci se na mne mohou obrátit již nyní s rezervací :-)
 

Next mated is planned for the turn of the year 2017/2018 - puppies should be born so early Spring 2018

The father of the litter is already selected - potential buyers can contact me already now with reservation :-)
 

Zusätzliche Deckung für den Jahreswechsel 2017/2018 geplant - Welpen sollten so früh Frühjahr 2018 geboren werden

Der Vater des Wurfes ist bereits ausgewählt - potentielle Käufer können mich schon mit der Reservierung kontaktieren :-)