Štěňata/Puppies/Welpen

Všechna štěňátka z vrhu B jsou již v nových domovech / All puppies from litter B are already in new homes / Alle Welpen aus Wurf B sind bereits in neuen Häusern

 

Další vrh a pravděpodobně i poslední vrh naší Annie, ačkoliv je absolutně vzorná matka, plánujeme nejdříve na jaře 2020.

 

Another litter and probably the last litter of our Annie, although an absolutely exemplary mother, we plan for the spring of 2020 at the earliest.

 

Ein weiterer Wurf und wohl der letzte Wurf unserer Annie, obwohl eine absolut vorbildliche Mutter, planen wir frühestens für den Frühling 2020.